قلم فاخر، پایان بندی باز برای افراد قضاوتی مناسب نیست


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)