داستان رشد شخصیت اصلی کتاب را روایت می کند که در بسیار بی اراده و ترسو بوده است اما کم کم با رسیدن به هدف خود بر این ترس غلبه می کند و به یکی از شجاع ترین رزمندگان تبدیل می شود. بسیار با زبان طنز و گیرا و جذاب


ناشر
نویسنده داوود امیریان
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)