بهار سال ۱۳۹۷ جشنواره کتابخوانی دانش آموزان روستایی در استان سیستان به همت مجموعه ویترین کتاب برگزار گردید. این جشنواره در دو دهستان زهک و خمک بعد از توافق با قرارگاه آبادانی و پیشرفت برگزار شد.


در این دوره جناب آقای صدرایی مدیریت مجموعه ویترین کتاب، برای مربیان و معلمان شرکت کننده در دوره به سخنرانی پرداختند. در جلسه سرفصل های زیر ارایه شد. در حاشیه جلسه نیز غرفه ای برای مشاوره کتاب بر پا بود. که کارشناسان محتوایی مجموعه ویترین کتاب با توجه به سوالات و نیاز مخاطبان خود ایشان را در انتخاب کتاب مناسب راهنمایی می کردند.

۲۷ مهر

مجموعه ویترین با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان عموم مردم با همکاری جناب آقای انجام تاکسی کتاب را راه اندازی کرد.

با همکاری جناب آقای محمدی رابط مجموعه ویترین کتاب در دبستان رشد جلسه ای با مدیریت مدرسه جناب آقای عرشی برگزار شد و قرار شد که در جلسه آموزش خانواده صحبتی با والدین شود و در کنار جلسه غرفه ای برای معرفی کتاب های تربیتی در نظر گرفته شود.

جلسه اولیای دانش آموزان در مدرسه متوسطه دوره اول سما برگزار شد. در این جلسه جناب آقای صدرایی برخی به بیان برخی از پیامدها و منافع مطالعه کتب چاپی پرداختند. در کنار این جلسه نمایشگاه کتابی برای اولیا و دانش آموزان برگزار شد.

در راستای برگزاری مسابقه کتابخوانی ویترین کتاب، از نویسنده کتاب پرواز با پاراموتور را دوست دارم دعوت به عمل آمد. جناب آقای علی آرمین نویسنده کتاب در مدرسه حاضر شدند و طی یک جلسه صمیمانه با دانش آموزان به گفتگو نشستند و از انگیزه های نویسندگی و نوشتن کتاب حاضر سخن گفتند. 

جلسه اولیای دانش آموزان در مدرسه متوسطه دوره دوم امام علی واقع در شهرک شهید محلاتی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای صدرایی به بیان برخی از پیامدها و منافع مطالعه کتب چاپی پرداختند. در کنار این جلسه نمایشگاه کتابی برای اولیا و دانش آموزان برگزار شد.

در راستای برگزاری مسابقه کتابخوانی ویترین کتاب، از نویسنده کتاب پرواز با پاراموتور را دوست دارم دعوت به عمل آمد. جناب آقای علی آرمین نویسنده کتاب در مدرسه حاضر شدند و طی یک جلسه صمیمانه با دانش آموزان به گفتگو نشستند و از انگیزه های نویسندگی و نوشتن کتاب حاضر سخن گفتند.