همکاری با مدرسه فرهنگ از نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 آغاز شد.
بعد از برگزاری جلسات متعدد با تیم پرورشی مدرسه سازه ویترین کتاب در مدرسه مستقر شد و طرح ماراتن کتابخوانی برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم اجرا شد.