در راستای برگزاری مسابقه کتابخوانی ویترین کتاب، از نویسنده کتاب پرواز با پاراموتور را دوست دارم دعوت به عمل آمد. جناب آقای علی آرمین نویسنده کتاب در مدرسه حاضر شدند و طی یک جلسه صمیمانه با دانش آموزان به گفتگو نشستند و از انگیزه های نویسندگی و نوشتن کتاب حاضر سخن گفتند.