اگر مدرسه شما، علاقه مند است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی اولین قدم را بردارد. پیشنهاد ما ویترین برنزی است.

در این طرح

یک عدد ویترین کتاب در مدرسه شما مستقر خواهد شد.

ماهانه شش عنوان کتاب همراه با کاتالوگ معرفی کتاب روی سازه قرار می گیرد. (این کتاب ها توسط مدرسه خریداری می شود و صرفا برای نمایش روی سازه قرار می گیرد.)

دانش اموزان در این یک ماه فرصت دارند با محتوای کتاب ها از طریق کاتالوگ آشنا شوند و در صورت علاقه می توانند از طریق سامانه های فعال کتاب را سفارش دهند تا کتاب سفارش داده شده با بسته کتاب ماه بعد ارسال شود.
مجموعه ویترین کتاب آمادگی دارد، در صورت توافق شما برنامه مسابقه کتابخوانی و نمایشگاه کتاب خود را طبق جدول زمانبندی در مدرسه اجرا نماید.

دانش آموزان در این طرح:

دسترسی بسیار راحتی به کتاب خواهند داشت.

با تازه های نشر و عناوین برگزیده کتاب آشنا می شوند.

در معرض یک سیر مطالعاتی متنوع قرار می گیرند.