ویترین کتاب مجموعه ای است که در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، از سال 1392 فعالیت های متنوعی را انجام می دهد.
ماموریت ویترین کتاب پاسداشت از ارزش های اصیل اسلامی و انقلابی از طریق ترویج فرهنگ کتاب و تبلیغ کتب ارزشمند و افزایش سرانه مطالعه اقشار مختلف مردم است.
کاهش سرانه مطالعه، رشد سرسام آور ضریب نفوذ رسانه های تعاملی و در نتیجه کاهش عمق نگاه اقشار مردم و سطحی سازی ناشی از سیطره فناوری های نوین، نشان می دهد که بازگشت به کتاب، مطالعه و تفکر اصیل یکی از نیازهای حیاتی انسان در این روزگار پرهیاهو است. 
اثربخش ترین دوران جهت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و بهترین فصل زندگی جهت آشنایی با مفاهیم اسلامی و انقلابی دوران تحصیل و نوجوانی است. لذا مجموعه ویترین کتاب جهت تحقق اهداف خود، اجرای طرح جامع ترویج کتاب و کتابخوانی در مدارس را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. 
برگزاری زنگ کتابخوانی و کارگاه کتابخوانی در مدارس، توزیع ماهانه کتاب در بیش از 60 نقطه در طول 2 سال، برگزاری همایش های تجلیل از نویسندگان، مطالعه و کارشناسی بیش از 1000 جلد کتاب، تولید محتوای ترویجی و تبلیغی پیرامون 500 جلد کتاب برتر حوزه نشر، راه اندازی تاکسی کتاب و ...